IDENTIFIKACIONI PODACI eLAKOLIJE Univerexport servis

 

Poreski identifikacioni broj (PIB):
101692669
Maticni broj pravnog lica:
08207259
Firma (pun naziv): UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO
21000 NOVI SAD, SENTANDREJSKI PUT 165
Firma (skraćeni naziv):
UNIVEREXPORT DOO
NOVI SAD
Ime i prezime ovlašćenog lica:
Dragoslav Vučurević
Podaci o sedištu:
Novi Sad
Opština:
Novi Sad
Mesto:
Novi Sad
Naziv ulice:Sentandrejski put
Kućni broj (broj i slovo):165 (stošezdesetpet)
Broj telefona:+381 (21) 4870 200
Broj fax-a:+381 (21) 4870 211
E-mail:elakolije@univerexport.rs
Registarski broj:8227180331
Br.potvrde o izvršenom evidentir. za PDV:132667235
Podaci o delatnosti, naziv firme ššifra delatnosti:UNIVEREXPORT DOO Novi Sad 47.11, 47.91
Podaci o računu u banci, naziv banke, mesto, broj tekućeg računa:
Banca Intesa Beograd160-9818-13
UniCredit Bank Srbija ad Beograd 170-30006058000-75

 

 
Copyright © 2012-2013. UNIVEREXPORT d.o.o. Sva prava zadržana.